งานสวัสดิการสังคม

ศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ อบต.คูตัน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม »