โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566

|

          องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวธชษร วัฒนนพเก้ากูล สมาชิกสภาจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายพันธ์ ซ้อนกลิ่น กำนันตำบลคูตัน เป็นประธานปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือใจจากผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยฯ,แพทย์,สารวัตกำนัน,พ่อค้าประชาชน,เด็กและเยาวชนตำบลคูตัน ได้ร่วมบูรณากรร่วมมือกันจนกิจกรรมในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้