โครงการส่งเสริมอาชีพ อบต.คููตัน

|

          เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร เทคนิคการมัดหมี่ โฮล และการย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 9,10,13,15,16 มีนาคม 2566