โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

|

กิจกรร“การนำเศษไม้ ปลายไม้ และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า”