สัตย์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

|

                               เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้ดำเนินการออกพื้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)หรือโรคกลัวน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน เพื่อสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง และเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า