วันแม่แห่งชาติ

|

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน พร้อมใจร่วมกิจกรรม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ณ ห้องประชุมอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์