วันท้องถิ่นไทย

|

               เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2566  ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสิทธิโรจน์  เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานในพิธี