ประชุมร่วมผู้นำชุมชน/หัวหน้าส่วนราชการ ตำบลคูตัน

|

                  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หัวหน้าหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน ผู้ช่วยฯ แพทย์ตำบล สารวัตกำนัน ประชุมปรึกษาข้อราชการประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการร่วมกันในการพัฒนาชุมชนตำบลคูตัน