ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

|