ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านราว หมู่ที่ 5 (คันคลองฝายน้ำล้นถึงถนนลาดยางสายเกษตรถาวร)

|