ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสะอาด (สี่แยกบ้านนายสัว แรงจบ) หมู่ที่ 7

|