ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 2

|