บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

|

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพสิษฐ์  กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน เป็นประธานประชุมเครือข่ายความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดกติกาชุมชน/หมู่บ้านในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหารยาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน ได้มีการตั้งด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ทหารพราน,เจ้าหน้าที่จากอำเภอกาบเชิง,หมอจากโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,อสม.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วย,แพทย์,สารวัตกำนัน และเจ้าพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของ อบต.คูตัน และได้ตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างทุกคน ของ อบต.คูตันด้วย