ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

|

               เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายพสิษฐ์ กิตติพรเจริญสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ร่วมกับผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดใหม่หนองโย บ้านหนองโย หมู่ที่ 3/10 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน ที่ได้ปฎิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากนายสิทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง เป็นประธาน