ตรวจสารเสพติดในสถานศึกษา

|

                      เมื่อวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ร่วมมือกับ สภ.กาบเชิง สถานศึกษาในเขตตำบลคูตัน เจ้าหน้าที่อำเภอกาบเชิง ผู้นำชุมชน ได้ออกตรวจพื้นที่ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคูตัน เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ที่ได้ทำ MOU ร่วมกันไว้เพื่อป้องกันให้สถานศึกษาและนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด